Main menu

O firmie

truck_02s

Firma P.P.U.H. Zapała działa na rynku od 1991 roku. Jesteśmy profesjonalną firmą transportową specjalizująca się w przewozie zwierząt. Dzięki bogatej flocie samochodów jesteśmy w stanie sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów. Posiadamy ważne uprawnienia do przewozu żywych zwierząt powyżej 8 godzin.

Wykonujemy aluminiowe zabudowy jednopoziomowe i dwupoziomowe do transportu żywych zwierząt z wagami.

Wykonujemy również prace związane z:

  • spawaniem aluminium i metali kolorowych,
  • prostowaniem pokładów,
  • remontem naczep.

Od 2019 roku nawiązaliśmy stałą współpracę z Politechniką Świętokrzyską w dziedzinie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykonywania zabudów.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem.

P.P.U.H. ZAPAŁA Zdzisław Zapala w dniu 28 stycznia 2020 roku zawarła z Województwem Świętokrzyskim umowę nr RPSW.02.05.00-26-0007/19-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.02.05.00-26-0007/19 pn.: „Wzrost innowacyjności firmy P.P.U.H. ZAPAŁA poprzez budowę nowego zakładu i wdrożenie innowacyjnych zabudów do przewozu żywych zwierząt” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5  „Wsparcie inwestycji sektora MŚP” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone inwestycje w firmie, które przyczynią się do zwiększenia zdolności produkcyjnej zakładu, dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych i znacznie ulepszonych oraz zostanie wprowadzona zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego zakładu. W ramach projektu zostanie wybudowany nowy zakład tj.1 budynek remontowo-magazynowy z zapleczem socjalnym dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakupione będą maszyny i urządzenia tj. innowacyjne matryce do odlewów aluminiowych, prasa krawędziowa z oprzyrządowaniem, tokarka, hydrauliczne nożyce gilotynowe, stoły spawalnicze stanowiące wyposażenie zakładu, zakupione będzie oprogramowani do prac inżynierskich oraz wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna na potrzeby przedsiębiorstwa. Budynek będzie pełnił funkcję produkcyjną z częścią magazynową i zapleczem socjalno-biurowym. Projektowany budynek zlokalizowany został na terenie zabudowy związanej z działalnością gospodarczą na działce będącej własnością wnioskodawcy. Planowany termin rozpoczęcia przedsięwzięcia 01-07-2019 r. Termin zakończenia 31-12-2021 r. Projekt jest zgodny z celem szczegółowym dla osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka RPO WŚ 2014-2020 oraz z celem działania 2.5 tj. Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Projekt prowadzi do otrzymania dotacji i wsparcia 1-go przedsiębiorstwa, które wprowadzi produkt nowy dla firmy oraz produkt nowy dla rynku. Wprowadzenia 3 innowacji produktowych w skali ponad krajowej, 1 procesowej i 1 nietechnologicznej poprzez wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych i najnowocześniejszych zabudów do przewozu żywych zwierząt, w których produkcji specjalizuje się firma wnioskodawcy. Wzrośnie zatrudnienie w firmie o 3,5 etatu.